Életmentő hatás

A Mágusölő (2023) használhatja a képességét életmentő hatásként. Ugye az (S) képesség használatakor nem feltétlenül tudjuk, hogy van-e varázslat az ellenfél kezében, és fog-e izmot adni. De ez nem is lényeges, ha elvben tud adni izmot a képesség, akkor használhatod életmentő hatásként.

Rakhatok-e a Zarknod haragja képességével életjelzőt egy lényre, amit egy sebző varázslat megölne, hogy megmentsem? Csak az az életmentő hatás, ami a lény ÉP-jét (akár közvetlenül is) megnöveli, tehát ezt sajnos nem teheted meg. De ha nemcsak életjelzőt, hanem izmot vagy erőjelzőt is raksz a lényre egyszerre, akkor azt már megteheted, és ha még az izom nem is elég, hogy 0 ÉP fölé gyógyítsa a lényt, az életjelző rákerült, így az meg fogja gyógyítani.

Ha egy lény max. ÉP-je nő valamilyen buffoló forrástól (izom, erőjelző, vagy más állandó +ÉP-t adó hatás) és ilyenkor a szabályokból adódóan a lény aktuális ÉP-je is megnő, az nem számít gyógyulásnak. Hasonlóképp, mint ahogy a lény max. ÉP-jét csökkentő hatás (aminek következtében az aktuális ÉP-je csökken) sem számít sebződésnek. A max. ÉP növelés továbbra is életmentő forrás, mint ahogy a gyógyulás is, de nem számít gyógyulásnak (mint ahogy az sem gyógyulás, ha felveszek magamra egy páncélt). Az a gyógyulás, ahol a szöveg ezt konkrétan említi.

Fairlight bankárt 0-ra sebzik. lP képességgel aktivizálhat egy céhet, hogy megmentse magát, mivel lP képessége azonnali cselekvés, és közvetve növeli a lény életpontját, tehát életmentésre is használható.

Nagyobb életszívás után a haldokló lényemmel életmentő hatásként nem építhetek Az idő tornyát. Hiába építem azonnaliként, de passzívan jön játékba, így nem adja egyből a +1/+1-et, emiatt nem életmentő hatás.

A Metamorfózist ki lehet játszani életmenő forrásként, mivel a lény ÉP-jét növeli. Ha az ÉP-növelés nem elég a lény megmentéséhez, a Metamorfózissal adott élet akkor is megmenti a lényt, mivel a lény csak az életmentő hatások után kerül a gyűjtőbe, és addig nem is vizsgáljuk rajta az életet.

Ha egy végzetúrral megölök egy szörnyet, akkor a szörnyből kinyert és a végzetúr erősítésére használt komponens nem mentheti meg a végzeturamat, ha az ellenfele 0 ÉP-re sebezte. Ugyanúgy, ahogy a galetkiket sem mentette meg a hasonló szabály, ha megöltek egy torzszülöttet, mivel a lények csak az életmentő hatások UTÁN kerülnek a gyűjtőbe, és szörnykomponenst is csak ilyenkor lehet belőlük kinyerni.

(AK118) Sebződök-e a Rothadó borzalomtól, ha lelövöm egy Időcsapással? Egy lap kijátszásánál a következő a sorrend: kijátszom a lapot, reagálunk rá, ezután létrejönnek azok az automatikus hatások, amiket a lap kijátszása eredményezett, majd utána lehet életmentő hatásokat használni. Ennek tükrében a Kataklizma (új) esetében nem fog sebezni a borzalom, viszont amikor Időcsapással ölöm meg, akkor igen, hiszen az automatikus hatások létrejöttekor a borzalom még ott vár az asztalom az életmentő hatásokra.

(AK118) Nem gyógyíthatok a Gyógyító kamrával a lényemen, ha egyszerre ütik le a kamrát és egy lényemet. Ez arra az esetre vezethető vissza, amikor egyszerre ölnek meg több lényemet, és az egyik tud gyógyítani lényen. Életmentő hatásként először a saját magát kell megmentenie, mivel 0 ÉP alatt levő lények másra nem használhatnak életmentő hatást. A kamrát ilyenkor egy 0 ÉP alatt levő lénynek lehet elképzelni, azonban mivel magát nem tudja gyógyítani, így a lényemen sem gyógyíthat.

(AK113) A Ragyás burástya (új) harcol egy lénnyel, ami négyet sebez bele. Kapok egy burástya kölyök jelzőt. Megmenthetem a Ragyás burástyát (új) az így kapott kölyök feláldozásával. Egyrészt az izom jelző adása életmentő hatás, hiszen növeli a lény ÉP-jét. Másrészt az ütés után ugye létrejönnek az ütés által kiváltott speciális képességek, majd ezután még meg lehet menteni a lényeket, mielőtt a gyűjtőbe kerülnének.

(AK112) Rakhatok életmentő hatásként izomjelzőt egy lényemre, akkor ha a jelző még nem elég a megmentéséhez. Életmentő hatást mindig lehet használni, ha egy lény sebzéstől hal meg. Minden hatás életmentő hatás, ami növeli a lény ÉP-jét, akkor is, ha maga az a hatás még nem menti meg, hiszen egy másik hatással együtt még akár meg is mentheti a lényt. Valójában sokszor csak azért rakunk rá izom jelzőt, hogy arra lapot húzzunk, de ettől még ezt megtehetjük, hiszen életmentő hatásnak számít.

(AK112) Nem mentheti meg a Lélektáncos a saját képességével önmagát. Az éppen gyűjtőbe kerülő, vagy 0 ÉP alatt levő lények képessége nem használható, csak akkor ha az életmentő hatásként működik magára. Életmentő hatásoknak pedig azokat nevezzük, amik akár közvetett módon is, de ÉP-t növelnek.

(AK45) Ha egy varázslatomat az ellenfelem ellenvarázsolt, és egyikünk sem reakció lapot akar kijátszani, akkor nekem van jogom lapot kijátszani. A HKK időzítése szerint felváltva cselekszünk, kivéve ha az egyik játékos reakciót vagy életmentő hatást akar használni, a másik játékos pedig nem. A fenti példában az ellenfelem kijátszott egy Ellenvarázslatot, így ismét én következem.

(AK72) Ha egy lényem 0 életpontra, vagy az alá kerül, akkor még mielőtt a gyűjtőbe menne, megmenthetem, ha azonnali varázslattal vagy hatással gyógyítok rajta, illetve növelem az életpontját. Ezeket az azonnali varázslatokat és hatásokat nevezzük összefoglalóan életmentő hatásnak. Mit is jelent ez pontosan? Mik azok, amiket azonnali hatásként használhatok? Azt gondolom, mindenki számára egyértelmű, hogy az olyan azonnali varázslatok, amire az van írva, hogy célpont lény, vagy lények egy csoportja gyógyul X életpontot (pl. Gemina balzsama), vagy nő valamennyivel ezen lények életpontja (pl. Tüskepajzs), az feltétel nélkül beleillik a fenn leírt szabályba. Természetesen nem menthetem meg a lényemet gyógyító, vagy életpont növelő általános varázslat vagy bűbáj kijátszásával, csak az azonnalikéval. Az asztalon levő lapok aktivizálást igénylő képességei azonnali hatásnak számítanak, tehát ezek működnek ilyenkor. Ilyen például a Fehér gyógyító ital. Vannak azonban olyan képességek, amiket csak bizonyos fázisokban lehet használni (pl. a saját köröd fő fázisában). Ha egy lényem olyankor halna meg sebződéstől, amikor az aktuális képesség használható, akkor ezekkel is meg menthetem a lényemet, de ha mondjuk az ellenfél köre van, és akkor a leírás szerint nem használható a képesség, akkor életmentő hatásként sem alkalmazható. Életmenő hatásként olyan varázslatot vagy képességet is lehet használni, ami egyedül nem növeli az életpontot, de közvetetten újabb lapok vagy varázslatok használata nélkül igen. Klasszikus példa a Raia oltára - Áttérítés esete. Raia oltára +1 ÉP-t ad a Raia lényeknek. Tehát ha Áttérítéssel Raiára változtatom egy lényem színét, akkor ezzel, újabb lap vagy hatás használata nélkül, megnövelem az életpontját. Ebben az esetben tehát az Áttérítés működhet életmentő hatásként. A regeneráció gyakorlatilag a lények beépített életmentő hatása, amit akkor lehet használni, amikor egy lényem megsebesült. Viszont az már nem működhet életmentő hatásként, ha egy lényem passzivizálásra regenerációt ad egy másik lényemnek, hiszen ekkor maga a regeneráció megadása egy cselekedet, ami nem növeli a lény ÉP-jét, és a lényem életpontja csak akkor fog nőni, ha még utána használom a regenerációt. Célszerű ilyenkor már előre megadni a másik lénynek a regenerációt, amit az a sebződés után már gond nélkül használhat a saját megmentésére. Életmentő hatás bármikor, bármely fázisban használható, amikor a lényem 0 életpontra vagy az alá sebződik. Ez alól kivétel az előkészítő fázis, amikor ugye nem lehet varázsolni, és aktivizálást igénylő képességet használni. Elméletileg a csere fázisban sem lehet, de ekkor a lényem sem tud sebződni, mivel nincs olyan lap, ami a csere fázisban sebezne.

(AK63) Ha egy lényemet megmentek egy életmentő hatással vagy varázslattal, utána az ellenfél játszhat ki lapot. Az életmentő hatások és varázslatok ugyanolyan cselekvésnek számítanak, mint bármi más.

(AK63) Nem kell elköltenem plusz két varázspontot Gemina balzsamának kijátszásakor, ha Egokínzással megölik a lényemet, és én meg akarom menteni. Az Egokínzás csak a rá kijátszott azonnali reakció lapokat drágítja. A Gemina balzsama egyrészt nem azonnali reakció, másrészt nem az Egokínzásra játszom ki. Az életmentő varázslatokat és életmentő hatásokat nem drágítja az Egokínzás.

(AK42) Életmentő hatásnak nevezzük azt, amikor - felborítva a HKK szokványos időzítését, vagyis azt, hogy az ellenfelek felváltva játszhatnak ki lapokat, illetve cselekedhetnek - minden mással szemben elsőbbség illeti meg az olyan varázslatot és hatást, ami - akár közvetetten is - egy lény aktuális vagy maximális ÉP-jét növeli. A közvetett úton ÉP-t növelő hatások ritkán fordulnak elő, de azért nézzünk rá egy rövid példát: ha van Raia oltáram, egy nem Raia lényem és egy Raia papnőjém, akkor Raia papnőjének speciális képessége, ha azt a nem Raia színű lényemre használom, életmentő hatásnak számít. Ugyanis, ha passzivizálom a papnőt, akkor a nem Raia színű lényből Raia lény lesz, ezért az oltár eggyel megnöveli a max. ÉP-jét. Természetesen bármilyen ÉP-t növelő hatást használhatok, ha a HKK normális időzítése miatt nekem van jogom cselekedni. Életmentő hatás akkor lesz az ÉP-növelőből, ha egy vagy több lényem sebződik, vagy csökken a max. ÉP-jük. Ebben az esetben felborul a HKK időzítési rendje, és a sima ÉP-növelő hatásból életmentő lesz, azaz megelőz minden mást, még a lény gyűjtőbe kerülését is. Természetesen, ha az életmentő hatás egy varázslat, akkor lehet rá reakció lapokat kijátszani, és az életmentő varázslat csak a reakció varázslat eredménye után jön létre.

(AK20) Ha kint van A víz síkja, az úszó lények emiatt immúnisak a tűzre. Az ellenfelem Tisztítótüzet lő egy nem úszó lényemre. Ilyenkor nem számít életmentő hatásnak a Vízelementál azon képessége, hogy úszást tud adni lényeknek. Visszamenőleg nem lehet immunitást adni. Inkább tedd rögtön úszóvá, ahogy kirakod! Persze, ha az ellenfeled rögtön lelövi, az pech.

(AK19) Sötét ceremóniát Azonnali bűbájjal nem lehet életmentő hatásként használni, mivel az Azonnali bűbáj önmagában nem életmentő hatás, tehát mire azt kijátszhatom a lény már halott. Ha már a lény sebződése előtt kijátszottam az Azonnali bűbájt, akkor természetesen a Sötét ceremónia már életmentő hatásnak számít.

(AK16) Ha Jégcsóvát lőnek a Sötét motyogómra, nem menthetem meg a Koponya szimbólumom passzivizálásával. Ez nem életmentő hatás, a Jégcsóva egyszer már létrejött, nem tehetem utólag semmissé a hatását.

(AK9) Alex Vampirssont lelövik Tisztítótűzzel. Ekkor Raia papnőjével Raia hívővé tehetem-e, azért, hogy tagjává váljon a Raia Közös Tudatnak, és így a papnő képessége életmentő hatásként működjön? Igen, egy lény sebzésekor bármilyen azonnali varázslat vagy hatás használható, amely a lény ÉP-jét - akár ilyen közvetett módon - megnöveli. Ezek az életmentő hatások.

(AK8) Ha egy lény 0 Ép-re, vagy az alá került, akkor a szabálykönyv szerint csak azonnali varázslatok és hatások alkalmazhatók. Ezek az életmentő hatások. Meg lehet menteni a lényeket Azonnali gyógyítással, Virág szimbólummal stb. Egy kalandozót szintlépés kártya kijátszásával, vagy egy páncél kihozásával azonban nem lehet életben tartani. Ha a páncélt egy Közös Tudat segítségével rakjuk át egy másik kalandozóról, vagy a Szintlépést az Alanori futár hozza, szintén egy másik lényről, akkor megmentettük a kalandozónkat, mert ez egy azonnali hatás.

(AK6) Ha 0 ÉP-re kerül egy kalandozóm a fő fázisom során, megmenthetem-e azzal, hogy rárakok egy Szintlépést, és így megnövelem az ÉP-jét? Nem. A szabálykönyv 19. oldala szerint ilyenkor csak azonnali ÉP növelő varázslatokat (és olyan ÉP növelő hatásokat, amelyeket ugyanakkor lehet használni, mint az azonnali varázslatokat, pl. Regeneráció, Virág szimbólum) lehet használni. Ezek az életmentő hatások.

(AK2) A szabálykönyv 19. oldalának alján egyértelműen le van írva, hogy ha egy lény ÉP-je 0-ra vagy az alá kerül, akkor bármilyen ÉP-növelő azonnali lapot ki lehet játszani (pl. Azonnali gyógyítás, Quwarg rajzás, Quwarg harcos képessége), nem csak olyat, amelynél ez külön fel van tüntetve. Ezek az életmentő hatások.

(AK1) Általánosságban mondhatjuk, hogy a HKK-ban - bár minden hatás, varázslat azonnal létrejön - reagálásként még lehet használni kártyákat és hatásokat, amelyek az első varázslat hatását teljesen megváltoztatják vagy semlegesítik. Ha egy lényed a húzás fázis és a kör vége között sebzésnek köszönhetően a gyűjtőbe kíván vándorolni, még meg lehet menteni olyan lapokkal és hatásokkal, amelyek az ÉP-jét megnövelik (életmentő hatás). Ilyenek például az Azonnali gyógyítás, a lény saját regenerálódó képessége, a Gyógykenőcs, a Revitalizáció, a Virág szimbólum és még sok egyéb. Más kérdés, ha a sebző varázslatra a másik játékos reakcióként nem a lényét megmentő lapot használ. Például, az ellenfél Tisztítótűzzel a gyűjtőbe küldi egy lényemet, és én erre gyorsan kijátszok egy Vámpirizációt. Mivel a lényem a Tisztitótűz hatására a gyűjtőbe került, már nem vámpirizálhatok belőle. Külön említést érdemel az az eset, amikor egy játékos saját maga lényét pusztítja el (pl. A természet haragjával). Elméletileg ilyenkor az ellenfél következik, és így megfosztaná a játékost a lénye megmentésének a lehetőségétől. Azonban egy játékosnak egy lénye elpusztításakor (akár ő tette, akár az ellenfél) mindig van lehetősége, amikor legközelebb reagálhat, hogy a lényét megmentse, akkor is, ha az ellenfél időközben valamilyen más jellegű tevékenységet hajtott végre.

(AK47) Nem áldozhatom fel az Áldozati bárányt, hogy megmentsem vele egy másik lényemet, ha egy tömegpuszítító varázslattól a bárány is meghalna. Igaz, hogy a bárány képessége ilyenkor életmentő hatáskén működik, de a HKK szabályai szerint, amikor egy varázslattól vagy hatástól több lényem is meghalna, az így "éppen a gyűjtőbe igyekvő" lények csak saját magukra használhatják azon képességeiket, amik életmentő hatások. Nem életmentő hatásnak pedig nem lehet őket beáldozni. Elismerem, hogy logikailag az ellenkezőjét is meg lehet magyarázni, de korábbi esetekben ezt a szabályt hoztuk, így ragaszkodjunk hozzá.

Cookie/süti kezelés
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Tudjon meg többet...
OK